Aankondiging / Announcement / Annonce
ANTWERP ACADEMY ART BOOK FAIR
ZATERDAG 18 OKTOBER 2014, 10-17U
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

Beste,

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen organiseert voor het eerst een kunstboekenbeurs. Ze stelt haar uitzonderlijke Lange Zaal ter beschikking van antiquaren, kunstenaars, uitgevers & verzamelaars die hun kunstboeken, kunstenaarsboeken, fotoboeken, catalogi, tijdschriften & ander artistiek drukwerk te koop willen aanbieden. De beurs richt zich op antiquarische kunstboeken én actuele kunstenaarspublicaties.

> Meer informatie 
ANTWERP ACADEMY ART BOOK FAIR
SATURDAY OCTOBER 18, 10 A.M. - 5 P.M.
ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERP

Dear,

The Royal Academy of Fine Arts Antwerp organizes its first art book fair and puts the exceptional Lange Zaal at the disposal of antiquarians, artists, publishers & collectors who want to offer art books, artist's books, photobooks, catalogues, periodicals & other artistic printed matter for sale. The fair focuses on antiquarian art books as well as contemporary artist's publications.

> More information 
ANTWERP ACADEMY ART BOOK FAIR
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014, 10 - 17H
ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS D’ANVERS

Cher,

L’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers organise pour la première fois une bourse des livres d’art. Elle met son exceptionnelle Lange Zaal à la disposition des antiquaires, artistes, éditeurs et collectionneurs qui veulent mettre en vente leurs livres d’art, livres d’artistes, catalogues, revues et autres œuvres d’imprimerie artistiques. Les organisateurs veulent se concentrer sur les livres d’art anciens et les publications d’artistes contemporaines.

> Plus d'information